Srpen 2013

Mobilní temná komora / Dark tent

Mobilní temná komora / Dark tent
Tento stan používám pro přípravu a vyvolávání fotografií, které jsou vytvářeny technikou mokrého kolódiového procesu.

O jakou techniku se jedná? Vizte Wiki zde.


This tent is used for preparing and developing photos that are created with wet collodion process photographic technique.

 

Návštěva Ateliéru Josef Sudek / Visit in Atelier Josef Sudek

V měsíci srpnu roku 2013 jsem navštívil Sudkův ateliér v Praze.
Splnil jsem si tak svoji touhu podívat se do míst, kde mistr dlouhá léta pobýval. Byla zde právě výstava známých piktorialistů a měl jsem možnost vidět v Sudkově ateliéru třeba i Drtikolovu práci. Příjemné spojení. Starší paní u vstupného byla vellice ochotná a krásně jsme si popovídali. Vstupné bylo snad jen 20 korun, takže symbolické. Zajímavě jsme vedli rozpravu, které že to bylo to slavné okénko se zátiším. Sudek-atelier-WINDOW-collage-small Ateliér je malý, čímž působí útulně. Projít se dá za minutu nebo dvě, ale já zde strávil asi hodinu a stále se mi nechtělo odsud odejít. atelier-panorama-2 Sudek-atelier-interier Pravděpodobně dochované zbytky původního ateliéru. Jeho prosklená část nabízí krásný pohled do dvora. Atelier Josef Sudek outside Pokud navštívíte toto místo na jaře nebo v průběhu léta, tak je jsou pohledy ven do prostředí části dvora působivě zelené. Dřevěný ateliér je do tohoto místa působivě zasazen. Jak jsem se dříve s překvapením dozvěděl, tak současná budova ateliéru je jeho věrnou kopií. Josef Sudek zde pobýval a tvořil v letech 1927 – 1959. Původní stavba se nedochovala, protože ji v roce 1985 zničil požár. Od roku 2000 replika domu kopíruje původní dřevěnou stavbu. O Josefu Sudkovi samotném i jeho práci bylo napsáno mnoho. Odkážu zde proto na zdroje, které považuji ve vztahu k němu a jeho dílu zajímavé a inspirativní.

 Josef Sudek book 
Krásně opotřebovaná kniha z antikvariátu, kterou mám po ruce na občasné prohlížení některých Sudkových prací.

Still life

Vejce ve skle (Hasselblad, 2008) – Nechtěl jsem tehdy kopírovat Sudka, ale podobná fota, která vznikla po jeho pracech se jim kompozičně přibližují.


P.S. Jsem hrdý, že Josef Sudek byl Čech. Ve fotografickém nebi má svým kolegům zajisté co vyprávět! Když zrovna nefotí, anebo pobývá v “komoře” 🙂
Fotodokumentace v Sudkově ateliéru focena iPhone 4S. 


— ENGLISH VERSION —   

In August 2013 I visited  Sudek’s Atelier in Prague.

I fulfilled my desire to look at the places where the master lived for many years.

There was at that time an exhibition of well known pictorialists and hence I could see Sudek’s and also Drtikol’s work. How pleasant connection.

 An older lady at the entrance was very helpful and friendly, we had a nice conversation. Admission charge was only about  20 CZK (circa 1 USD) – symbolic price.

 Later we had a debate about Sudek’s well known still life photographs composed through his atelier window.

Sudek-atelier-WINDOW-collage-small

The atelier is nicely small, thereby it acts cozy. You can pass through the room within one minute or two, but I spent about one hour there and I still did not want to leave that space.

atelier-panorama-2

The glazed atelier window offers a beautiful view in the courtyard. If you visit this place in spring or in summer, so the view in some part of the courtyard is impressively green. This wooden little house fits nicely in this place.

Sudek-atelier-interier

As I have found out previously with surprise – the current small house is a true copy. Josef Sudek here lived and worked in the that original house in the years 1927 – 1959.

Unfortunately the original building was not preserved, because in 1985 it was destroyed by fire. In the year 2000 was build up the copy of the same Sudek’s atelier house.

 Atelier Josef Sudek outside

About Mr. Josef Sudek itself is pointless to write anything further, because everything was already written.
Therefore I mention here only some references, which I find interesting and inspiring.

Josef Sudek book

 P.S. I am so proud that Josef Sudek comes from my country. Thanks to this I am closer to Josef’s work and maybe I can better understand his reference too – at least his written text and quotations.

Still life

Eggs in Glass (Hasselblad & Film, 2008) My creation from the year 2008 reminds a bit Sudek’s work.

Josef lives absolutely in a photographic heaven tells his colleagues interesting stories from his life he experienced on Earth! If he is not taking photos or works in his darkroom 🙂

The photographic documentation in Sudek’s atelier was taken with my iPhone 4S.

Ambrotypie jsou úžasné! / Ambrotypes are Amazing!

 Co je Ambrotypie? Vizte Wiki zde. — What is Ambrotype? See Wiki here.