Mobilní temná komora / Dark tent

Mobilní temná komora / Dark tent
Tento stan používám pro přípravu a vyvolávání fotografií, které jsou vytvářeny technikou mokrého kolódiového procesu.

O jakou techniku se jedná? Vizte Wiki zde.


This tent is used for preparing and developing photos that are created with wet collodion process photographic technique.