Kdy na velikosti (ne)záleží / When the size does (not) matters

Odpověď na otázku, kdy na velikosti záleží není jednoduchá. Mám samozřejmě na mysli velikost fotografie 🙂 přesněji řečeno fotografické desky pro tvorbu kolodiových pozitivů a negativů.
Po mé téměř čtyřleté praxi s mokrými kolodiovými deskami jsem postupně přešel na větší velikost. V současné době (1.3. 2015) začínám pracovat s velikostí do 24×30 cm.

Důvod proč jsem si pořídil formát větší než 18×24 cm je prostý – začal jsem pracovat s negativy a pro kontaktní tisky, které jsou 1:1 je velikost 24×30 cm již poměrně velká.

Původně jsem začal fotit na kolodium středoformátovým Hasselbladem, který občas nadále pro kolodium využívám. Ale kdo okusí velikost negativu, tak se těžko vrací zpátky. Proto v mojí současné tvorbě preferuji větší formát.

S větší velikostí samozřejmě rostou i náklady na tvorbu větších desek. Plocha destičky 6×6 cm je 36 cm2, u formátu 24×30 cm je to úctyhodných  720 cm2.

Původně jsem si pohrával i s myšlenkou postavit kameru 25×25″, tedy 63,5 x 63,5 cm.
Snažím se ale více zaměřovat na obsah než řešit velikost. Někde jsem ale četl, že ve větší velikosti se dá objevit i něco “navíc” a může Vás tak inspiračně obohatit  pro Vaši další tvorbu.
Až nabudu pocitu, že můj obsah 24×30 cm by bylo zajímavé mít i na větší originální desce, tak se do toho směle pustím.

Zatím ale zůstám nohama na zemi a více se soustředím na obsah.
Končím pány Southworth a Hawes  “Quality over quantity”.

English text:

The answer to the question when the size matters is not easy. I of course mean the size of a photograph 🙂 More precisely said the plate size for making collodion positives and negatives.
After nearly four years of my practice with wet collodion plates, I gradually moved to a larger size. Currently (01/03 2015) I start to play with the size 24×30 cm.

The reason why I have bought a camera with larger plate dimension than 18×24 cm is simple – I started to work with negatives and contact prints. The contact prints are in the same size like the negatives.

Originally I started taking photos on collodion with the medium format Hasselblad. But who will try the size of bigger negatives is then difficult to return back. Therefore, in my current work, I prefer larger format than 6×6 cm plate.

With larger sizes increase the costs rapidly. The plate 6×6 cm is 36 cm2, by the format 24×30 cm has the plates its respectable 720 cm2.

Some time ago I played with the idea of building a camera 25×25 “, this means 63.5 x 63.5 cm. But now I am trying to focus more on image content than deal with the size.

I have read somewhere that in a larger size you can discover something “special” and so you can enrich your inspiration for your next creations.
When will come a feeling that my content 24×30 cm would be interesting in larger plate size then I will consider to try an other dimenstion.

But so far I am staying with my feet on the ground and focus more on the content.
Like Southworth and Hawes masters said: “Quality over quantity “.

24x30-versus-other-sizes