Prezentace fotografování na kolodium na slavnostech v Třebíči / Presentation and taking photographs on collodion at local event in Trebic

Jak jsme v Třebíči na slavnostech růžového vína popularizovali fotografování na kolodium

Sobotu 18.6.16 jsem strávil velmi příjemně ve společnosti mé asistentky, dcery Olivie na Slavnosti růžového vína v mé rodné Trebíči.
Den byl fyzicky hodně náročný. Celou fotografickou výbavu jsme museli přemístit k třebíčskému zámku do přilehlého parku.

Část fotografické výbavy pro focení v exteriéru na mokré kolodium, váha zhruba 40 kg

Část fotografické výbavy pro focení v exteriéru na mokré kolodium, váha zhruba 40 kg

Neměl jsem v plánu příliš fotografovat, ale spíše návštěvníkům vysvětlovat podstatu fotografování na kolodium a prezentovat obecně způsob práce.

Během prezentace fotografií na <a href="https://www.slavnostiruzovehovina.cz">Slavnosti řůžového vína</a> 2016 v zámeckém parku v Třebíči

Během prezentace fotografií na Slavnosti řůžového vína 2016 v zámeckém parku v Třebíči

Většině lidí je fotografie na kolodium ne příliš známa, což jim nelze zazlívat. Takže všem zájemcům o portrét jsem objasnil, že v podvečer opravdu nejde fotit na kolodium v přirozeném světle. Časy expozice vycházely v ten den kolem 20 sekund a déle, a to opravdu nikdo bez pohnutí / pokud není podepřen(a) / nevydrží.

Během velmi teplého až horkého dne jsem vytvořil několik ilustračních fotografií v různých světelných podmínkách.
Zde je několik příkladů:

Olivie, Tintype, Eastman Kodak

Olivie, Tintype, 6 sekund na přímém slunci, Eastman Kodak

 

Bára, Tintype, Eastman Kodak

Bára, Tintype, cca 21 sekund! ve stínu stromu, pozdní odpoledne, kamera Eastman Kodak 2D

 

Hugo, Tintype, Eastman Kodak

Hugo, Tintype, cca 12 sekund při nízké cloně ve stínu stromu, podvečer, kamera Eastman Kodak 2D

 

Peter, Tintype, Eastman Kodak

Peter, Tintype, cca 12 sekund pří nízké cloně, slunce již pomalu zapadalo, kamera Eastman Kodak

 

Dokumentační fotografie z přípravy a vlastní akce:

— (shortened) ENGLISH VERSION —

Few weeks ago we spent great whole day with my young assistant, my daughter Olivie. The day was exhausting and generally not about taking pictures for me. I wanted to show part of my work in my hometown and specially I tried to explain visitors what is wet plate collodion about. Most of people have no clue what is collodion photography about.
It is really impossible to make a good (not blurry) portrait with natural light in the late afternoon if the exposure time is about 20 second or more.

There was very hot weather – not good for collodion. And here are few examples of my work from that day.

Olivie, Tintype, Eastman Kodak

Olivie, Tintype, 6 sec. in direct sun, Eastman Kodak

 

Bára, Tintype, Eastman Kodak

Bara, Tintype, about 21 seconds ! in the tree shadow, late afternoon, Eastman Kodak 2D

 

 

Hugo, Tintype, Eastman Kodak

Hugo, Tintype, about 12 seconds wide open aperture, close to evening, Eastman Kodak 2D

 

Peter, Tintype, Eastman Kodak

Peter, Tintype, about 12 seconds wide open aperture, almost evening, Eastman Kodak 2D