Wet Plate Collodion Negative Workshop

Asi po roce a půl práce s kolodiovými pozitivy jsem chtěl jít dál – pracovat s vlastními negativy.

Výhodou negativu, jak asi většina z nás ví, je možnost jeho opětovného použití.
Filmový negativ se v temné komoře používá pro výrobu fotografií na fotopapír nebo jiné světlocitlivé materiály. U kolodiového negativu tomu není jinak.
Využití je obdobné jen s tím rozdílem, že skleněný negativ se většinou používá na tzv. kontaktní tisk 1:1, viz Wikipedie.

Jedním z mých milníků v poznávání negativního kolodiového procesu bylo seznámení s profesionálním slovinským fotografem jménem Borut Peterlin. Jeho oficiální web je borutpeterlin.com, ale mnohem více aktivní je na svém blogu, který píše již asi deset let.
Borut vystudoval fotografii na FAMU v Praze a mimo jiné i díky tomu máme k sobě coby “cizinci” mnohem blíže.

Loni v létě jsem odjel do Slovinska, abych s Borutem absolvoval privátní workshop tvorby kolodiových negativů.
Borut, který se osobně účastnil několika workshopů v USA v George Eastman House v Rochesteru patří v Evropě mezi nejvíce zapálené profesionální fotografy, které jsem dosud poznal. Fotografie je jeho život. Jeho workshop pro mne byl spontánní a správná volba.
Předal mi během dvou dnů maximum informací, které v George Eastman House získal a pomohl mi tak snáze pochopit základní tvůrčí prvky pro další práci.

Borutova práce je pro mne nesmírně inspirativní a zajímavá.
Zcela určitě na mém blogu vydám samostatný článek o tomto umělci, se kterým jsem již delší dobu přátelím.

After about a year and a half of working with collodion positives I wanted to go further – to work with my own  collodion negatives.

The advantage of negative, how a lot of people know, is a possibility to use it for contact prints and other purposes.

Film negatives can be used in a darkroom to print photos on photo paper or other light-sensitive materials and with collodion negatives is the using almost the same.
Usage is similar with the only difference that the glass negatives are usually used for the so-called contact printing 1:1, see Wikipedia.

One of the milestones in my learning process of collodion negatives was my connection to a professional photographer Borut Peterlin. His official website is borutpeterlin.com, but much more active is his blog, which has been written by Borut for more than ten years.

Borut studied at FAMU in Prague and thanks to that fact we have much closer to each other.

Borut, who personally attended several workshops in the USA in George Eastman House, Rochester is one of Europe’s most enthusiastic among professional photographers. To choose his workshop was for met the right choice. He gave me within two days maximum information he had got in the George Eastman House  and helped me to more easily understand the basic  elements for my future work.

Borut’s work is for me extremely inspiring and interesting.
I will write on my blog an extra article about my friend Slovenian artist Borut Peterlin.

Náš testovací slaný tisk z našeho kolodiového negativu. Léto 2013, Slovinsko

Our test salt print from the collodion negative. Summer 2013, Slovenia