Úvod do analogové fotografie – individuální workshop