start to collect photographs - začni sbírat fotografie!

fotofever 2019 Paris photography art fair 8 > 10 nov 2019


fotofever prezentuje současnou fotografii prostřednictvím každoročních akce, poskytuje platformu pro povzbuzení nových talentů a podporuje radost sběratelů fotografií, podporuje umělce v jejich životě. Stojí za to navštívit tuto událost. Máte zde možnost získat krom prohlídky zajímavého prostředí i pohled na současnou fotografickou tvorbu. Výstava je prodejní, takže sběratelé mohou svým zakoupením umělce podpořit v jejich další práci.
Odkaz na oficiální web: http://www.fotofever.com/
Sdílím fota, která jsem pořídil mobilním telefonem během navštěvy fotofever 😉

fotofever advocates contemporary photography through annual events, providing a platform to elevate new talents and promote the joy of collecting, supporting artists in their lifetime. Is it worth to visit that event. In addition to tours of interesting surroundings, you can get a look at contemporary photography. The exhibition is for sale, so collectors can support the artist in their further work by purchasing them.
fotofever official website: http://www.fotofever.com/
I share some mobile photos I have taken there during my stay at fotofever. Enjoy 😉


Recent Portfolios