Kolodium Trebic

Jak vložit fotografickou desku do zcitlivovače / How to put the plate into the sensitizing bath


V tomto krátkém videu Vám předvedu, jak vložit fotografickou desku do zcitlivovače.

Na začátku krátké upozornění z hlediska bezpečnosti: důrazně doporučuji předem absolvovat workshop nebo se školení práce s chemií, se kterou se mokrým kolodiovým procesem pracuje, abyste se vyvarovali případných vážných zdravotních problémů.

Toto je jedna z možností oproti používání klasického tanku, který je ve vertikální poloze.

  • Výhodou zcitlivování v této speciálně vyrobené misce spatřují zejména v úspoře dusičnanu stříbrného, který se používá pro zcitlivování.
  • Každá mince má ovšem dvě strany, tím chci říct, že zcitlivování v misce má i své nevýhody. Jednou z hlavních je, že si více kontaminujete stříbrnou lázeň.

English text:
In this video I wanna show you how to insert the plate into the silver bath tray.

BEFORE ATTEMPTING WETPLATE COLLODION PHOTOGRAPHY, BE SURE TO FAMILIARIZE YOURSELF WITH THE CHEMICAL HAZARDS ASSOCIATED WITH THIS PROCESS.  SEVERAL CHEMICALS USED IN THE PROCESS ARE EXTREMELY HAZARDOUS, EXTREMELY POISONOUS, CARCINOGENIC, EXTREMELY FLAMMABLE, AND/OR POTENTIALLY EXPLOSIVE.

Plus:  With the tray you can save lots of silver for the plate sensitizing.
Minus: The negative thing is you more contaminate your bath, because of the same solvents and other stuff you have in you wet collodion plate.

How to insert the plate into the silver bath tray from Jan Kratochvíl on Vimeo.