Mon-Fri 09.00 - 17.00 1.800.456.6743

I am a part of the book Photography through the Pandemic. This book features the photography and words of 49 photographers from across the world who were inspired – all in very different ways – by the Covid pandemic. It is a look at the myriad ways that the Pandemic has affected photographers from all around the world and from all different backgrounds. The connecting factor being a love of analogue photography.

Jsem jedním z fotografů, kteří se podíleli na této knize. Tato kniha obsahuje fotografie a texty 49 fotografů z celého světa, kteří se – velmi odlišnými způsoby – nechali inspirovat pandemií Covid. Je to pohled na nesčetné způsoby, kterými pandemie ovlivnila fotografy z celého světa a ze všech různých prostředí. Spojovacím faktorem je láska k analogové fotografii.

Published by: Vydavatel: 35mmc.com

cs_CZ