Olejotisk, Bromolej Workshop/ Rawlins Oil Print, Bromoil Workshop

oil print bromoil

V květnu 2011 jsem se zúčastnil workshopu
v Národním muzeu fotografie v Jindřichově Hradci. Nyní se muzeum nazývá Muzeum fotografie a moderních obrazových médií.

Témata praktického workshopu byla Olejotisk
a Bromolej. Byl to pro mne první vstup mezi historické fotografické techniky.

Důvodem mé účasti bylo to, že mne ji ž dlouhou dobu zajímaly dřívější práce z historie fotografie a olejotisk byl jedním z nich. Olejotiskem tvořili krom jiných fotografických procesů i piktorialisté.

Zdařilé a dochované olejotisky můžete najít v různých galeriích a blíže se seznámit s tímto procesem například na Wikipedii .
Bromolej je v podstatě totožný s olejotiskem. Rozdíl je v použití papíru – základem pro bromoleje je bromostříbrný papír. U olejotisku je třeba si vyrobit vlastní želatinový papír, a proto je více náročnější na přípravu.
Želatinové papíry pro olejotisk, jejichž výroba není pro začátečníka zrovna jednoduchá, se dají také zakoupit u specializovaných prodejců příslušenství k historickým fotografickým technikám.
Workshop vedl zkušený praktik Rasťo Čambál  a víkendový workshop probíhal v krásných prostorách Národního muzea fotografie v Jindřichově Hradci.
Měl jsem zde možnost seznámit se se zajímavými lidmi mezi něž řadím například Michaelu Pospíšilovou nebo známou fashion fotografku Lucii Robinson.
Michaela vedla společně s Rastěm workshop – její specializace je Bromolej.

Lucie RobinsonLucie Robinson

Lucie Robinson při práci během workshopu.
Nikon FM2n & Fuji

Olejotisk i bromolej se vyplatí vyzkoušet. Jedině praktikováním a sbíráním vlastních zkušeností docílíte velice kvalitních výsledků – to platí všeobecně. Pokud chcete dostahovat konzistentních výsledků, tak nelze spoléhat na náhodu a pracovat stylem pokus – omyl. Jistě se to dá také takto zkoušet, ale cesta je většinou mnohem náročnější, a to časově, fyzicky a mnohdy i psychicky – neúspěch Vás může odradit. Důležitý faktor práce pokus – omyl je finanční. Pokud nepočítáte Váš čas, tak je třeba brát ohled na vložené investice do materiálů, ze kterých tvoříte.

Rasto Cambal
S Rasťo Čambálem a mým prvním olejotiskem
Nikon FM2n & Fuji

Přeji hodně úspěšných a krásných olejotisků a bromolejů!
Kvalitní Vám vydrží (historií ověřeno) více než 100 let 🙂

oil print bromoil

Mnou vytvořený olejotisk (vlevo) a bromolej.
Nikon FM2n & Fuji

Jeden z mých velkých vzorů František Drtikol také tvořil krom své komerční tvorby olejotisky, které mají v současnosti velkou uměleckou a sběratelskou hodnotu.

Source: F. Drtikol- A. Škarda  – Google Images

— ENGLISH VERSION —

In May 2011, I attended a workshop at the National Museum of Photography in Jindřichův Hradec. The workshop subject was Rawlins Oil Print and Bromoil Print. It was for me the first introduction to historical photographic techniques.   The reason for participation on this workshop was my long term interest in the work of old masters of photography. Rawlins oil print was one of them. Oil print was besides other photographic processes used by pictorialists .  The workshop was led by an experienced practitioner Rasťo Čambal http://www.rastocambal.com/. This weekend workshop was held in the beautiful National Museum of Photography  in Jindřichův Hradec. Now is the museum called Museum of Photography and Modern Visual Media.

I had the possibility to get acquainted with interesting people for instance wiht Michaela Pospíšilová or a famous Czech fashion photographer Lucie Robinson.   Lucie Robinson

Lucie Robinson during her work at workshop.
FM2n & Fuji

Michaela was leading the workshop together with Rasto – her specialty is Bromoil.   If you are interested in historical photographic processes you should at least try Rawlins Oil print or Bromoil. Bromoil is easier you do not need to make the paper – you can buy it by FOMA  or other producers who produce silver bromide papers.

Rasto Cambal

With Rasto and my first Rawlins Oil Print
FM2n & Fuji

Han makes fun and if you create a good oil print, then it lasts more than hundred years!   Photo of my workshop attempts   Who does not believe should go in some museum and search for oil prints.

oil print bromoil

My Rawlins Oil Print (on the left) and Bromoil print from the workshop.
FM2n & Fuji

My big role model František Drtikol created in 20th century well known oil prints.

Source: F. Drtikol- A. Škarda  – Google Images