Exhibitions

Robert Vano Leica Gallery Prague / Praha

 

Memories from the last year with the living legend Robert Vano in Leica Gallery, Prague. In my hands his signed book “Fotka nemusí být ostrá. “. I would try to translate the name of the book like that: “The photo does not need to bee sharp. We had vers nice and a several hours long chat together with other nice people.
Some source from Wiki:
“Robert Vano is primarily a fashion and commercial photographer living in Prague. Photographs in black-and-white portraits and nudes on classic film and also now little-used technique of platinotype. He has worked with global brands, leading workshops “Daylight Nude”. He prefers photographing in daylight.”

Vzpomínky z loňského roku s živoucí legendou Robertem Vano v galerii Leica v Praze. V mých rukou jeho podepsaná kniha „Fotka nemusí být ostrá. Měli jsme v galerii velmi zajímavé, veselé a několik hodin trvající povídání spolu s dalšími milými lidmi. Robert je krom fotografování člověk se skvělým smyslem pro humor .
#leicagallery #robertvano #prague #2018 #photographers #iphoneshot#lowlight #memories

Seidel fotoateliér výstava v Celje, Slovinsko / Seidel photo atelier exhibition in Celje, Slovenia

seidel-cesky-krumlov-vystava-celje-slovinsko-kolodium-collodion-wetplate-jan-kratochvil_2

Seidel atelier výstava v Celje

O navštěvě fotoateliéru Josip Pelikan jsem psal zde. V tomto příspěvku se zmíním o výstavě fotoateliéru Seidel v Celje.

Není to náhoda, že se výstava konala právě v Celje. Důvodem je, že fotoateliéry Pelikan a Seidel mají mnoho společného.

Pokud se mi podařilo správně dohledat informace, tak právě atelier Seidel v Českém Krumlově byl po své rekonstrukci inspirací pro renovaci ateliéru Pelikan v Celje.

Expozice byla umístěna v prostorách Městského kulturního střediska v centru Celje. Obsahem výstavy byly Seidelovy fotografické práce.

Externí odkaz ohledně výstavy: http://www.muzej-nz-ce.si/10.5.2013-/-exhibition-of-photographic-studio-seidel-cesk-krumlov-/-photo-sebastian-weber

Přikládám několik fotografií, které jsem pořídil mobilním telefonem.

        

 

— ENGLISH TEXT —

Seidel photo atelier exhibition in Celje

About my visit of  the photo studio Josip Pelikan in Celje I wrote here.

In this article I will talk about the exhibition of the Atelier Seidel from Cesky Krumlov in Celje.

It’s no coincidence that the exhibition was held in Celje. The reason was that Pelikan photographic studios and Seidel have much in common.

If I managed to trace the information correctly and precisely, the atelier Seidel in Czech Krumlov was after its reconstruction inspiration for the renovation of the studio Pelikan in Celje.

The exposition was housed on the premises of the Municipal Cultural Centre in the city of Celje. The contents of the exhibition was Seidel photographic work. Here are some photos that I had taken for his dossier mobile phone.

External link about the exhibition: http://www.muzej-nz-ce.si/10.5.2013-/-exhibition-of-photographic-studio-seidel-cesk-krumlov-/-photo-sebastian-weber