Portrét na kolodium

Na začátku bylo prasklé sklo u krbových kamen, na konci je fotografie, která vydrží nejméně 100 let. / At the beginning there was a broken glass from our fire place. Now exists a nice photo.

At the beginning there was a broken glass from our fire place. Now exists a nice photo. (Česká verze příspěvku viz níže.)

Note: Ambrotype is the kind of picture formed by the wet collodion process. Ambrotype may be created e.g. on clear glass. The basis of wet collodion  process is silver nitrate which is used for sensitizing. The result of the wet collodion process is a picture formed of silver, in other words, the bright parts of the picture is reacted silver that goes into halftones and dark areas of the photo.

Ever since I started to photograph on glass or similar material, so I frequently during normal contact with this material think of using it for photography. There was no exception when I replaced the cracked heat-resistant glass on the stove. The glass was broken and I needed to replace it. I took the glass, the glass was old and smoky. But I looked at the glass parts more and more.  I decided to use one broken part for an Ambrotype.

I measured the best piece of the broken glass which will be modified the for the size of the plate holder.

olivie-julie-kolodium-collodion-wetplate-photography-jan-kratochvil_1 I cut the glass with angle grinder. Glass frayed edges gave the plate the right raw character of the used material for using with wet plate collodion process.

olivie-julie-kolodium-collodion-wetplate-photography-jan-kratochvil_5

I created a shape that I could insert in the plate holder.

My goal was not for this glass material to achieve perfection or precision. The properly cleaned glass from our stove is ready for using for Ambrotype.
Krbové sklo
After that there was selection of appropriate models 🙂

My models from today’s session. #Olivie & #Julie #iphone #september #2015 #trebic #třebíč #portrait Fotka zveřejněná uživatelem Jan Kratochvil (@jankratochvil_com),

Olivie and Julie are already experienced models and know what shooting is all about. So I assumed that the result will succeed for the first time. Girls who love making videos, and there is one before collodion photo shoot 😉

After taking the portrait was followed the next day sandarac varnish coating. It is one of the last and most important steps before the frame adjustment, or saving of the plate in a case.

Varnishing #kolodium #collodion #wetplate on the gas cooker has been never easier❗️🔥🔥🔥#Olivie #Julie #czechgirls #třebíč #czech Fotka zveřejněná uživatelem Jan Kratochvil (@jankratochvil_com),

For the photo shoot, I chose the 260 mm lens, which is pretty fast  and  guaranteed shorter exposure time that was about 5 seconds. The size of the glass plate is 18×24 cm, 4 mm glass. Photographed: September 28, 2015 in Trebic. And here is the result. From this Ambrotype (slightly overexposted – tends to a negative) can be also made a print. And I will make it later,

Portrét na kolodium

Ambrotype (slightly overexposed)

 

kolodium-wetplate-collodion-prints-jan-kratochvil-photography

Prints from the wetplate collodion negative (Ambrotype). Foma, baryta paper, warm tone. 22.9.2016

Česká verze příspěvku

Na začátku bylo prasklé sklo u krbových kamen, na konci je kolodiová fotografie (Ambrotypie).

Pozn. Ambrotypie je druh fotografie tvořené mokrým kolodiovým procesem. Ambrotypie může být tvořena např. na čiré sklo. Základem mokrého kolodiového procesu je dusičnan stříbrný, pomocí kterého se vytváří světlocitlivá vrstva. Výsledkem mokrého kolodiového procesu je (zjednodušeně laicky řečeno) fotografie tvořená stříbrem, jinými slovy světlé části fotografie je zreagované stříbro, které přechází do polotónů a tmavších částí fotografie.

Od té doby co jsem začal tvořit fotografii na sklo nebo podobný materiál, tak mne často při běžném kontaktu s tímto materiálem napadne použít ho pro fotografii. Ne jinak tomu bylo když jsem se chystal vyměnit prasklé žáruvzdorné sklo u krbových kamen. Sklo, které sloužilo v kamnech několik let prasklo mechanickým poškozením nezbývalo, než ho vyměnit. Při vyjmutí skla z litinového rámu a instalaci nového skla zůstalo staré sklo ležet na stole a bylo přichystáno na vyhození. Sklo bylo hodně zašlé a hodně začouzené. Ale při pohledu na tyto zbytky silného skla, které bylo rozlomené na několik částí  mne napadlo vyčistit ho použít pro tvorbu Ambrotypie.

Změřil jsem si nejvhodnější část rozbitého skla, které se bude muset upravit pro velikost fotografické kazety.

olivie-julie-kolodium-collodion-wetplate-photography-jan-kratochvil_1 Sklo jsem uřízl úhlovou bruskou. Otřepené skleněné okraje daly desce ten správný syrový charakter opotřebeného materiálu pro použití při focení na kolodium.

olivie-julie-kolodium-collodion-wetplate-photography-jan-kratochvil_5

Vznikl použitelný tvar, který jsem mohl vložit do kazety.

Po důkladném vyčištění skla vzniklo médium, které bude možno umístit do fotografické kazety.
Krbové sklo
Mým cílem nebylo u tohoto skleněného materiálu dosáhnout dokonalosti nebo přesnosti. Proto vzniklý tvar má typický uštípané rohy, které vznikly při kontaktu s řezným kotoučem.

Poté následoval výběr vhodných modelek 🙂

My models from today’s session. #Olivie & #Julie #iphone #september #2015 #trebic #třebíč #portrait Fotka zveřejněná uživatelem Jan Kratochvil (@jankratochvil_com),

Olivie s Julií už jsou ostřílené kolodiové modelky a vědí, co focení obnáší. Takže jsem předpokládal, že se výsledek napoprvé podaří. Holky mají rády natáčení videí, tak zde je jedno před focením 🙂

Po vyfocení portrétu následovalo druhý den lakování sandarakovým lakem. Jedná se o jeden z posledních a nejdůležitějších kroků před adjustací do rámu nebo uložení desky do kazety.

Varnishing #kolodium #collodion #wetplate on the gas cooker has been never easier❗️🔥🔥🔥#Olivie #Julie #czechgirls #třebíč #czech Fotka zveřejněná uživatelem Jan Kratochvil (@jankratochvil_com),

Pro focení jsem vybral objektiv 260mm, který je dost světelný a zaručil mi kratší expozici, která byla asi 5 sekund. Velikost skleněné desky asi 18×24 cm, síla skla 4 mm. Foceno 28.9.2015 v Třebíči. A zde je výsledek – Ambrotypie – lehce přeexponovaná, má dost denzity na to, aby z ní šla vyzkoušet v temné komoře kontaktní tisk fotografie na fotopapír.

Portrét na kolodium

Ambrotypie, portrét na kolodium

 

kolodium-wetplate-collodion-prints-jan-kratochvil-photography

Testy a fotografie z lehce přeexponované Ambrotypie. Foma, barytový papír, teplý tón. 22.9.2016

Ed Ross

Ed Ross tragicky zemřel / Ed Ross tragically died in July 2016

Ed Ross poslední červencový víkend roku 2016 tragicky zemřel při nehodě na jeho motocyklu.

Nečekaná smrt Eda zasáhla všechny, kteří znají Eda a jeho tvorbu.

Asi před dvěma lety mi Ed laskavě povolil použít níže uvedené fotografie na mém webu. Potřeboval jsem je pro ilustraci na jeden soukromý projekt. I když jsme se nesetkali osobně, tak písemná komunikace byla výborná, přátelská a Ed na mě udělal dobrý dojem.

Nikdy bych si nepomyslel, že takto skvělý fotograf a člověk odejde z tohoto světa bez rozloučení, navíc tak zbytečně a brzy 🙁

V Třebíči dne 2. srpna 2016, Jan Kratochvíl
© Ed Ross

— English version —

Ed Ross tragically died on his motorcycle last week in July 2016

Such a big unexpected lost which cannot be described with my own words 🙁

About two years ago I discussed with Ed some photographs and he allowed me to publish his photos below on my website.
I have never met Ed personally but sometimes it is not necessary for me to get an impression of a personality.

In Třebíč 02.08 2016, Jan Kratochvíl
© Ed Ross

Ed Ross

Ed-Ross-photography-03

Ed-Ross-photography-07

Ed-Ross-photography-05

Ed-Ross-photography-06

Ed-Ross-photography-01

Ed-Ross-photography-02

Prezentace fotografování na kolodium na slavnostech v Třebíči / Presentation and taking photographs on collodion at local event in Trebic

Jak jsme v Třebíči na slavnostech růžového vína popularizovali fotografování na kolodium

Sobotu 18.6.16 jsem strávil velmi příjemně ve společnosti mé asistentky, dcery Olivie na Slavnosti růžového vína v mé rodné Trebíči.
Den byl fyzicky hodně náročný. Celou fotografickou výbavu jsme museli přemístit k třebíčskému zámku do přilehlého parku.

Část fotografické výbavy pro focení v exteriéru na mokré kolodium, váha zhruba 40 kg

Část fotografické výbavy pro focení v exteriéru na mokré kolodium, váha zhruba 40 kg

Neměl jsem v plánu příliš fotografovat, ale spíše návštěvníkům vysvětlovat podstatu fotografování na kolodium a prezentovat obecně způsob práce.

Během prezentace fotografií na <a href="https://www.slavnostiruzovehovina.cz">Slavnosti řůžového vína</a> 2016 v zámeckém parku v Třebíči

Během prezentace fotografií na Slavnosti řůžového vína 2016 v zámeckém parku v Třebíči

Většině lidí je fotografie na kolodium ne příliš známa, což jim nelze zazlívat. Takže všem zájemcům o portrét jsem objasnil, že v podvečer opravdu nejde fotit na kolodium v přirozeném světle. Časy expozice vycházely v ten den kolem 20 sekund a déle, a to opravdu nikdo bez pohnutí / pokud není podepřen(a) / nevydrží.

Během velmi teplého až horkého dne jsem vytvořil několik ilustračních fotografií v různých světelných podmínkách.
Zde je několik příkladů:

Olivie, Tintype, Eastman Kodak

Olivie, Tintype, 6 sekund na přímém slunci, Eastman Kodak

 

Bára, Tintype, Eastman Kodak

Bára, Tintype, cca 21 sekund! ve stínu stromu, pozdní odpoledne, kamera Eastman Kodak 2D

 

Hugo, Tintype, Eastman Kodak

Hugo, Tintype, cca 12 sekund při nízké cloně ve stínu stromu, podvečer, kamera Eastman Kodak 2D

 

Peter, Tintype, Eastman Kodak

Peter, Tintype, cca 12 sekund pří nízké cloně, slunce již pomalu zapadalo, kamera Eastman Kodak

 

Dokumentační fotografie z přípravy a vlastní akce:

— (shortened) ENGLISH VERSION —

Few weeks ago we spent great whole day with my young assistant, my daughter Olivie. The day was exhausting and generally not about taking pictures for me. I wanted to show part of my work in my hometown and specially I tried to explain visitors what is wet plate collodion about. Most of people have no clue what is collodion photography about.
It is really impossible to make a good (not blurry) portrait with natural light in the late afternoon if the exposure time is about 20 second or more.

There was very hot weather – not good for collodion. And here are few examples of my work from that day.

Olivie, Tintype, Eastman Kodak

Olivie, Tintype, 6 sec. in direct sun, Eastman Kodak

 

Bára, Tintype, Eastman Kodak

Bara, Tintype, about 21 seconds ! in the tree shadow, late afternoon, Eastman Kodak 2D

 

 

Hugo, Tintype, Eastman Kodak

Hugo, Tintype, about 12 seconds wide open aperture, close to evening, Eastman Kodak 2D

 

Peter, Tintype, Eastman Kodak

Peter, Tintype, about 12 seconds wide open aperture, almost evening, Eastman Kodak 2D

Epis Leitz Wetzlar lens/objektiv 400 mm, f 4

My “new” Epis 400mm lens, it’s so big and heavy🐘 I can’t wait to put it on one of my cameras and take some portraits with it!


Můj “nový” Leitz objektiv 400mm.

Pane, to je our 🐋 Ani jsem těch x kg nemohl udržet❗️Už se nemohu dočkat, až ho vyzkouším na portrét na jedné z mých kamer!
Věděli jste že: “Slovo Leica vzniklo ze spojení Leitz Camera?”

Epis Leitz Wetzlar lens 400mm, f 4

Leitz Wetzlar lens 400mm, f 4

 

Epis Leitz Wetzlar lens 400mm, f 4

Leitz Wetzlar lens 400mm, f 4

 


 

 

Vážení objektivu Leitz Wetzlar lens 400mm, f 4/ Weighing of the Epis Leitz Wetzlar lens 400mm, f 4

How to load Hasselblad film / Jak navinout film do Hasselblad kazety (V System)

Olivie fotografovaná na kolodium / Olivie on collodion

Olivie fotografovaná na kolodium / Olivie photographed on collodion

Fotografie na kolodium je v současnosti populární díky svému zvláštnímu a odlišnému vzhledu. Zejména, pokud ji porovnáváme s digitální fotografií.

Fotografování na mokré kolodium se věnuji asi čtyři roky, ale stále se učím něčemu novému. Dosahovat konzistentních výsledků se dá opravdu jen praktikováním činnosti, ve které chcete být zruční a dokonalí. Totéž platí i u tohoto druhu fotografické techniky.
Fotografuji na kolodium moji dceru Olivii asi tři a půl roku a během této doby jsem na sobě vypozoroval určité zdokonalení a hlavně pochopení nesčetných chyb, kterých se člověk hlavně na začátku dopouští.

Poněvadž si veškerou chemii připravuji sám, tak si dokážu kontrolovat celý proces od začátku až po finální lakování desky. Chyby nesprávně namíchané chemie jsou tedy chybami beze zbytku mými.

Na kolodium fotím především ve venkovním prostředí a vždy je to velká výzva. Zejména pokud chci dosáhnout nejen kompozičně, ale i technicky kvalitního výsledku. Vše vytváří ručně a musíte čelit prachu, větru a dalším venkovním nástrahám a neplánovaným překvapením. Proto je téměř nemožné v těchto podmínkách dosáhnout toho, že se vám na mokré kolodium něco neusadí, čehož se lze jen obtížně zbavit. Většinou má čištění jemné kolodiové vrstvy za následek její nevratné poškození.

Proto vždy obdivuji kvalitu originálů fotografií na mokré kolodium, které vznikly před více než sto lety a co do technické kvality jsou pro mne téměř dokonalé.

Velmi důležitá je příprava celého procesu. Vlastní focení je pak záležitost sice často fyzicky náročná, ale  velmi zajímavá.

A hlavně tvoříte vlastní dílo. Fyzické dílo, obraz, chcete-li fotografii, kterou vnímám jako odraz daného momentu do stříbřitého povrchu. Obraz, který je zobrazen na desce a je v ní záznam dopadu světla skrze sklo vetšinou starých objektivů, které bezchybně slouží desítky let.
Kolodium je pro mne zážitek a postupné objevování obsahu po polití vývojkou mi zatím nezevšednělo.
Jak říká můj kamarád Borut Peterlin. “Je lepší mít černé prsty od dusičnanu stříbrného, než červené oči z monitoru.”

Níže je odkaz na menší prezentací portrétů Olivie na kolodium z let 2013 -2015.
Další fotografie na kolodium si můžete prohlédnou na flickru.

Olivie on collodion

Fotografie na kolodium - Ambrotypie
Olivie s její kytarou na ambrotypii (11-2015)/Olivie with her guitar on ambrotype (11-2015)
Eastman Kodak 2D 8×10”, 18×24 cm