kolodium-fotografie-collodion-wetplate-photography-Jan-Kratochvil-czech-2016

Taken by my friend Rasto Cambal (Died 05/05/2018) at European Collodion Weekend in Netherlands (May 2016)

Vítejte na mém osobním blogu. Svými nepravidelnými příspěvky zde publikuji zejména o fotografii a o běžném životě s ní i bez ní. Texty se snažím psát co nejstručněji se zaměřením na věcný obsah.
Děkuji za Váš čas, který zde strávíte. JK

Welcome to my personal blog. With my irregular posts here I write mainly about photography and everyday life with or without it. I am trying to write the texts as short as possible – to save your time with a reading of long texts. I publish some videos there too. Thank you for your time you have spent here. JK