My series Fishes on Collodion has been selected for two gallery exhibitions in Nordhorn and Dresden (Germany).
The first exhibition was last year in Norhorn and the second exhibition in is now in Dresden in Technichal Museum.

Má série Ryby na kolodiu byla vybrána pro dvě výstavy v Německu. První výstava fotografií se uskutečnila na podzim roku 2016 v Městské galerii v Nordhornu.
Nyní v roce  2017 je expozice do konce května umístěna v Technickém muzeu v Drážďanech.